Hướng dẫn kiếm tiền trên iphone ipad ipod bằng Freemyapps

Bạn dùng Iphone gõ chính xác vào link này để được 50 points.
http://m.freemyapps.com/share/url/1976c069      Hoặc  http://goo.gl/hhkLF
Bạn sẽ vào màn hình trang chủ của FreeMyApps như thế này, sau đó chọn Get Started! nó sẽ yêu cầu bạn cài profile vào cookies của trình duyệt safari, bạn cứ chọn cài đặt là ok.

Hướng dẫn kiếm tiền trên iphone ipad ipod bằng Freemyapps

 Hướng dẫn kiếm tiền trên iphone ipad ipod bằng Freemyapps

 Hướng dẫn kiếm tiền trên iphone ipad ipod bằng Freemyapps Read More